Πλάκα

Βρίσκεται στο βόρειο κέρας του όρμου του Αγίου Αντωνίου. Ξεχωρίζει για τους ευκαλύπτους της, ενώ την παράσταση κλέβουν τα παγόνια που κάνουν βόλτα ελεύθερα επιδεικνύοντας τις ουρές τους.